CREAM dla kancelarii prawnych

Technologie IT w służbie prawnikom

Zwiększenie efektywności i rentowności działania kancelarii prawnych. Szybka i zdalna obsługa klienta, co przekłada się na większą sprzedaż usług kancelarii. Klarowna i efektywna organizacja pracy wieloosobowych zespołów adwokatów i radców prawnych. Czytelne raporty statystyczne i analityczne dla monitorowania czasu pracy. Dostęp do cyfrowych teczek dokumentów w repozytorium dokumentów prowadzonych spraw. Pełne utrzymanie standardów kancelaryjnych prowadzenia spraw. Dostęp do narzędzi w kancelarii, sądzie, taxi i niestety… na urlopie też. Bezpieczeństwo informacji z wykorzystaniem szyfrowania dokumentów i danych. Optymalizacja kosztów IT.

CREAM dla Kancelarii Prawnych


Profesjonalna organizacja pracy kancelarii

Profesjonalna organizacja pracy kancelarii

Usprawnienie pracy grupowej i zespołowej nad obsługą spraw prawnych. Organizacja i lepszy nadzór nad pracą grupową poszczególnych zespołów oraz prawników. Lepsze wykorzystanie godzin pracy dzięki skutecznej organizacji, planowaniu działań i aktywności.


Standaryzacja działań

Standaryzacja działań

Stworzenie spersonalizowanych, dopasowanych do wartości Kancelarii standardów wewnętrznych, dotyczących zarówno obsługi klientów, jak i realizacji spraw w ramach obsługi prawnej. Za standaryzację odpowiada sama Kancelaria, z możliwością elastycznych zmian i dopasowania procedur do zmieniającej się rzeczywistości. Prowadzenie spraw zgodnie ze zdefiniowanym procesem, pozwala na lepsze monitorowanie ich realizacji oraz szybszy i precyzyjniejszy dostęp do historycznych informacji.


Raportowanie czasu pracy

Raportowanie czasu pracy

Precyzyjne określenie czasu realizacji poszczególnych obowiązków. Przejrzyste raporty w ujęciu pracownika, typu działania, sprawy. Ułatwienie rozliczanie czasu pracy nad sprawami i raportowania kosztów dla prowadzonych spraw.


Mobilność

Mobilność

Dostęp do spraw przez prawnika zawsze i wszędzie, również w drodze na salę sądową; to także dostęp dla klienta, który na bieżąco zna status swojej sprawy.


Minimalizacja kosztów IT

Minimalizacja kosztów IT

W jednym systemie zawiera się całość know-how, kwestii organizacyjnych, standardów i sposobów działania. Unika się kosztów z związanych z infrastrukturą IT i licencjami na wiele różnych systemów.Poznaj zalety CREAM dla kancelarii prawnych!
Pobierz broszurę informacyjną


Chcesz porozmawiać o CREAM w Twojej firmie?
Skontaktuj się z nami:
+48 32 359 3060
info@tastecream.com

Poznaj zalety CREAM dla kancelarii prawnych!